1. Rejsen
Alle vores rejser er arrangeret af GrønRejs ApS i samarbejde med transportselskaber, lokale hoteller, turarrangører, m.fl.

2. Tilbud
Alle tilbud er afgivet på grundlag af de priser, kurser og skatter, som GrønRejs har kendskab til på datoen for afgivelsen af tilbud. Der kan forekomme prisændringer efter modtagelse af tilbud. GrønRejs forbeholder sig retten til at justerer prisen, hvis tilbuddet ikke er accepteret inden 24 timer.

3. Tilmelding (indgåelse af aftale)
Tilmelding til en rejse er bindende for kunden, når kunden mundtligt eller skriftligt har meddelt GrønRejs ApS, at kunden ønsker at accepterer tilbuddet og dermed bestille rejsen. Tilmelding er bindende for GrønRejs ApS, når kunden har gennemført betaling (depositum eller fuld betaling). Ved sin tilmelding bekræfter kunden samtidig at have accepteret nærværende og/eller de pr. e-mail og/eller meddelte oplyste vilkår for rejsen i tilbuddet og på www.groenrejs.dk. Det forventes endvidere, at kunden er bekendt med almindelige offentligt tilgængelige informationer bl.a. om klimamæssige forhold på det valgte rejsemål på det valgte tidspunkt.

4. Rejsens pris
En rejses grundpris omfatter ydelser, der vil være specificeret fra rejse til rejse. Hvor intet andet er anført, er prisen baseret på indkvartering i standardværelser. Tillæg for særlige ydelser vil være nævnt under hver enkelt rejseydelse. Hvor prisen er oplyst i udenlandsk valuta, gør vi opmærksom på, at betaling kun kan ske i danske kroner omregnet efter bankernes salgskurs på faktureringstidspunktet med et tillæg på 3 %. I alle tilfælde tillægges rejsens pris et beløb til dækning af ekspeditionsgebyr, omkostninger til Rejsegarantifonden samt til forsikring af GrønRejs ApS’ objektive ansvar iht. pakkerejseloven.

5. Depositum
Samtidig med tilmelding til en rejse betales, med mindre andet er anført på fakturaen, et depositum på 50% af rejsens samlede pris, dog minimum 2.000 kr. pr. person. Sker tilmelding mindre end 61 dage før afrejse betales hele rejsens pris ved tilmelding. Depositum refunderes ikke ved senere afbestilling. En eventuel afbestillingsforsikring indbetales sammen med depositum senest én uge efter modtagelsen af faktura. Der kan være tilfælde, hvor et større depositum skal betales, f.eks. hvis samarbejdspartnere kræver tidlig betaling.

6. Slutbetaling
Restbeløbet for rejsen skal være indbetalt senest 61 dage før afrejsedagen, med mindre andet er anført på fakturaen. Billetter og øvrige rejsedokumenter vil herefter blive fremsendt inden afrejsedagen. Op til højtider kan der være behov for, at restbeløbet bliver indbetalt tidligere end normalt. Det kan skyldes ændrede betalingsfrister hos f.eks. hoteller, der skal garantere, at et værelse er reserveret. Alle betalingsdatoer vil fremgå af fakturaen.

7. Betaling
Betaling til GrønRejs ApS kan foretages kontant (dog med begrænsning af beløbsstørrelse på max. 50.000 kr. – se nedenfor), ved bankoverførsel eller ved betaling med kreditkort. Såfremt betaling foretages med kreditkort, forbeholder GrønRejs ApS sig ret til at opkræve et gebyr svarende til det gebyr kreditkortselskabet opkræver GrønRejs ApS – jvf. „Lov om Betalingskort m.v.”, §20.
Ifølge loven, må GrønRejs ApS ikke modtage kontante beløb på over 50.000 kr. Overstiger fakturaen dette beløb, er det muligt at betale 50.000 kr. kontant og resten ved bankoverførsel eller ved betaling med kreditkort.

8. Gebyr
Ved køb af visse rejser og/eller enkeltydelser, f.eks. hotelophold, billeje eller andre landarrangementer forbeholder GrønRejs ApS sig ret til at opkræve et reservationsgebyr. Ved ekstraydelser på kundens foranledning, f.eks. bonus registreringer, visumansøgninger, fremsendelse af kopier af billetter og/eller kopier af andre dokumenter forbeholder GrønRejs ApS sig ligeledes ret til at opkræve et gebyr.

9. Lokale skatter og afgifter
Alle skatter og afgifter, der kan eller skal opkræves hjemmefra, er inkluderet i rejsens pris. Imidlertid forekommer der i en del lande turistskatter, som skal betales kontant lokalt. De enkelte lande er suveræne til uden eller med meget kort varsel at ændre eller indføre nye skatter og afgifter. Kunden har ikke krav på refundering af udgifter til sådanne skatter og afgifter.

10. Aftaler om specifikke ydelser
Samtlige aftaler om specifikke ydelser – f.eks., men ikke kun – om særlige værelsestyper, måltider, transfers, særaftaler m.v. skal, for at have gyldighed, fremgå udtrykkeligt af rejsedokumenterne. Er kunden medlem af en eller flere bonusordninger hos hotelkæder, biludlejningsfirmaer m.v. påtager GrønRejs ApS sig intet ansvar for, hvorvidt optjente bonuspoints på en rejse registreres på kundens bonuskonti.

11. Kundens ændringer
Med mindre andet er anført gælder følgende: For ændringer mere end 61 dage før afrejse betales et ekspeditionsgebyr på 1.000 kr. pr. person. Senere ændringer betragtes som af- og ny bestilling. Såfremt et pakkearrangement, en hotelreservation, en transportbillet eller en anden ydelse er behæftet med strengere ændringsbetingelser, vil disse være gældende og blive oplyst ved reservationen.

12. Fortrydelsesret / kundens afbestilling
Der er ikke fortrydelsesret jf. forbrugeraftaleloven på pakkerejser. Med mindre andet er anført på faktura gælder følgende: Afbestiller kunden mere end 61 dage før afrejse opkræves 50 % af rejsens pris, dog minimum 2.500 kr. pr. person. Afbestiller kunden 61–30 dage før afrejse opkræves 75 % af rejsens pris. Afbestiller kunden mindre end 30 dage før afrejse har kunden ikke krav på godtgørelse. Såfremt et pakkearrangement, en hotelreservation, en togbillet eller en anden ydelse er behæftet med strengere afbestillingsbetingelser, vil disse være gældende og blive oplyst ved reservationen.

13. Kundens forpligtigelser
Det er kundens ansvar at sørge for gyldigt pas, visa og vaccinationer, som er nødvendige for rejsens gennemførelse. Navn og alder i billetter skal altid være i overensstemmelse med det i passet anførte navn og fødselsdato. Da det oftest ikke er muligt at ændre navne og aldre i billetter efter tilmelding, og da uoverensstemmelse mellem navne og alder i billetter og pas kan føre til transportselskabets afvisning af kunden, er det kundens ansvar, at de ved tilmeldingen oplyste for- og efternavne samt alder på deltagerne er korrekte og i overensstemmelse med alle for- og efternavne samt fødselsdato i deltagernes pas.
Ligeledes er det kundens pligt umiddelbart efter modtagelse af rejsedokumenterne, at kontrollere, at disse er i overensstemmelse med det bestilte, og at for- og efternavne samt alder i billetter og øvrige rejsedokumenter er korrekte og i overensstemmelse med hinanden. GrønRejs ApS påtager sig intet ansvar for de følger, afgivelse af ukorrekte eller mangelfulde oplysninger kan medføre. Det er kundens ansvar at meddele GrønRejs om manglende modtagelse af rejsedokumenter senest 10 dage inden afrejsedato. Efter kundens modtagelse er billetterne udelukkende kundens ansvar, og GrønRejs er ikke ansvarlig for beskadigede eller bortkomne billetter.
I tilfælde af rejser med interrailpas er det kundens ansvar løbende at udfylde disse, i overensstemmelse med de gældende regler for interrailpas.

14. Pas, visum og sundhedsmæssige formaliteter
Det er den rejsendes egen pligt selv at undersøge visumregler til hele rejsen og fremskaffe evt. visum samt at sørge for, at passet er gældende min. 6. mdr. efter hjemkomst. Har du planer om at ændre rejseforløbet og rejselængden, kan helt andre regler være gældende. Evt. rejsende med andet pas og statsborgerskab end dansk bør forinden bestilling af rejsen selv undersøge eventuelle visumkrav. Du har også pligt til selv at sørge for gyldigt pas og selv at søge visum, samt give bureauet korrekte oplysninger om bl.a. navn og statsborgerskab. Vi skal gøre opmærksom på, at ekspeditionstiden for visum til visse lande kan være mange uger. Vi påtager os intet ansvar for kunder, der af en eller anden ukendt grund afvises ved indrejse. Nogle lande stiller krav om passende valuta-besiddelse og gyldig returbillet ved ankomsten. Se mere på www.um.dk.
Vi giver oplysninger om vaccinations muligheder men ikke om anbefalede foranstaltninger eller lovmæssige krav, der altid skal indhentes hos en læge. Når vi alligevel giver oplysning om anbefalede profylaktiske vaccinationer, skal det betragtes som en service uden ansvar. Opfyldelsen af vaccinationskrav skal kunne dokumenteres ved internationalt gult certifikat. Se mere på www.vaccination.dk.

15. Særligt for billetter
Mange af GrønRejs ApS’ kunder drager fordel af de mange billettyper, der findes på markedet. Disse billetter kan ikke, med mindre andet er anført, ændres og/eller refunderes. Omfatter rejsen udelukkende transport, gør vi opmærksom på, at GrønRejs ApS alene optræder som agent for de(t) i rejsen/transporten involverede transportselskab(er), der alene er ansvarlige for den korrekte gennemførelse af transportaftalen. GrønRejs ApS påtager sig således intet ansvar for eventuelle omkostninger som følge af transportselskabets (-ernes) eventuelle misligholdelse af transportaftalen.

16. Tider i rejseplan og billetter samt rettidigt fremmøde
De anførte tider i billetter og rejseplan er altid lokaltider. Kontroller altid afgangstiderne i de fremsendte rejsedokumenter. Kunden skal med det samme kontakte GrønRejs ApS, såfremt tiderne afviger fra den oprindelige bestilling/bekræftelse, således at GrønRejs ApS får mulighed for at rette evt. fejl i god tid inden afrejse.
Kunden skal selv aktivt holde sig underrettet om videre- eller hjemrejsetidspunkter ved i god tid inden hjemrejse at orientere sig om, hvorvidt der er blevet foretaget eller annonceret ændringer af det hjemrejsetidspunkt, der er angivet i rejsedokumenterne.
Kunden skal løbende holde sig opdateret om afgangssteder og –tider for evt. andre inkluderede transportmidler. Peron/sporændringer for afgang ændres ofte og er uden for GrønRejs ApS kontrol. Kunden kan i sådanne situationer ikke gøre krav gældende overfor GrønRejs ApS.

17. Hotel check-in og check-out
Check-in tid på hoteller varierer, men er typisk mellem kl. 14.00 og kl. 16.00. Ankommer du tidligt til en destination, kan du ikke være garanteret, at dit værelse står klart ved ankomst. Du kan ofte deponere din bagage i receptionen og benytte hotellets faciliteter, indtil værelset er klart. På samme måde varierer check-ud tid på hoteller, men typisk er det mellem kl. 10.00 og kl. 13.00. Med mindre andet er anført eller aftalt, er hotellets tidspunkter gældende.

18. Overdragelse af rejsen
Overdragelse af en rejse til en anden person er på grund af regler, der gælder for ydelser leveret af vores underleverandører, oftest ikke muligt. Kontakt GrønRejs ApS for at høre om dine muligheder.

19. Udeblivelse, uudnyttede ydelser, m.m.
Har kunden ikke afbestilt rejsen, og/eller indfinder kunden sig ikke på angivet tid og sted for ud- eller hjemrejsen, eller kan kunden ikke tiltræde eller fuldføre rejsen på grund af manglende rejsedokumenter, herunder f.eks. billetter, vouchers, gyldigt pas, nødvendige visa, vaccinationsattester m.v., har GrønRejs ApS ret til at beregne sig den totale pris for rejsen. Hvis kunden udebliver fra anførte transporter eller på anden måde undlader at udnytte de ydelser, som er bestilt, kan der ikke kræves godtgørelse for de uudnyttede ydelser.

20. Reklamationer under rejsen
Kan en reklamation ikke løses til kundens tilfredshed, kan kunden indbringe den for Pakkerejseankenævnet www.pakkerejseankenaevnet.dk.

21. Arrangørens ansvar
GrønRejs ApS er som teknisk arrangør i medfør af Pakkerejseloven ansvarlig for at gennemføre pakkerejser iht. www.groenrejs.dk og andre dokumenter udtrykkeligt udstedt af GrønRejs ApS. GrønRejs ApS påtager sig intet ansvar for aftaler/løfter, der uden GrønRejs’ vidende er indgået mellem et andet rejsebureau og kunden, såfremt rejsen eller dele af rejsen er købt hos et andet rejsebureau end GrønRejs ApS.

22. Arrangørens ændringer eller aflysninger
GrønRejs ApS forbeholder sig ret til at foretage nødvendige ændringer forårsaget af manglende tilslutning eller andre årsager. Hvis kunden herefter ikke ønsker at deltage i rejsen, vil det indbetalte beløb blive tilbagebetalt, mens yderligere krav ikke kan gøres gældende. GrønRejs ApS kan med 20 dages varsel aflyse en planlagt rejse. Såfremt GrønRejs ApS ikke kan tilbyde en tilfredsstillende erstatningsrejse, vil det indbetalte beløb blive tilbagebetalt, mens kunden herudover ikke kan gøre erstatningskrav gældende.

23. Prisændringer efter aftalens indgåelse
GrønRejs ApS forbeholder sig ret til efter tilmelding at ændre prisen på grund af ændringer i transportomkostninger, skatter, afgifter eller gebyrer for visse tjenesteydelser samt de valutakurser, indkøbspriser og tariffer, der er anvendt ved beregning af rejsens pris. En prisændring vil blive meddelt kunden snarest muligt og senest 20 dage før afrejse. Overstiger en prisforhøjelse mere end 10% af rejsens pris, kan kunden, uden unødigt ophold skriftligt kontakte GrønRejs ApS, afbestille rejsen og kræve det indbetalte beløb tilbagebetalt. Sker der ændringer i nedadgående retning i ovennævnte forhold indenfor 20 dage før afrejse, kan kunden ikke kræve prisnedsættelse.

24. Persondatapolitik
For at kunne en indgå aftale med GrønRejs ApS, har vi brug for og indsamler følgende oplysninger: navn, adresse, fødselsdato, telefonnummer og e-mailadresse. Vi foretager registreringen af disse oplysninger med det formål at kunne levere varen til dig. Personoplysningerne registreres og opbevares hos GrønRejs ApS. Ansatte hos GrønRejs ApS har adgang til de oplysninger, der registreres om dig. De dataansvarlige hos GrønRejs ApS er ejerne. Vi opbevarer og transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret. Oplysninger afgivet til GrønRejs ApS videregives eller sælges ikke til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger. Som registreret hos GrønRejs ApS har man altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Man har også ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret. Disse rettigheder har man efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til GrønRejs ApS.

25. Ansvarsrisiko
Pakkerejseloven indebærer en form for objektivt ansvar for rejsebureauet overfor kunden. GrønRejs ApS har derfor tegnet en forsikring, som dækker vores objektive ansvar.

26. Værneting og lovvalg
Værneting: Sø- og Handelsretten i København. Eventuelt søgsmål mod GrønRejs ApS skal afgøres efter dansk ret og anlægges ved dansk domstol eller voldgift.

27. Øvrige betingelser
Pakkerejser solgt af GrønRejs ApS er omfattet af “Lov om pakkerejser”. Rejserne gennemføres i øvrigt efter de af Forbrugerrådet vedtagne betingelser for deltagelse i pakkerejser. Der tages forbehold for trykfejl og ændringer af priser, som følge af ændrede indkøbsforhold.

Kontakt os

Telefontider

Man – fre: 17:00 – 19:00
Weekend og helligdage: Lukket

Nordre Fasanvej 7, st. th
2000 Frederiksberg

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyhederne om vores grønne togrejser