Persondatapolitik hos GrønRejs

 

Vi vil gerne give dig den bedste rejseoplevelse og den bedste kundeservice. For at kunne gøre det skal vi modtage og behandle en række personoplysninger fra dig. Derfor skal vide følgende om vores behandling af dine personoplysninger:

 • At GrønRejs ApS er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager fra dig.
 • At du er velkommen til at kontakte Jakob Johansen – Telefon: 3113 2255 – Mail: admin@groenrejs.dk., hvis du har spørgsmål om vores behandling af dine persondata.
 • At formålet med behandling af dine personoplysninger er at levere vores varer og tjenesteydelser til dig og din virksomhed, samt holde dig orienteret om nyheder, funktioner og produktmuligheder, jf. databeskyttelsesforordningen artikel 5 stk. 1 b.
 • At retsgrundlaget (hjemlen) for at vi behandler dine personoplysninger er flere:
 

Dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6 stk. 1 a, 

Den indgåede aftale/kontrakt/bestilling jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6 stk. 1 b, 

Lovgivning jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6 stk. 1 c, 

For at vi eller en tredjemand kan forfølge en legitim interesse, (medmindre den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, går forud herfor, navnlig hvis den registrerede er et barn) jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6 stk. 1 f. De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er markedsføring af nye ydelser/produkter.

 
 • At de oplysninger vi gemmer, er almindelige (f.eks. navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, fødselsdato), særlige (f.eks. pasnummer) og i visse tilfælde følsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger i forbindelse med booking af rejse med særlige ønsker).
 • At vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til eksterne modtagere, herunder vores databehandlere, rådgivere og til de for opgaven nødvendige samarbejdspartnere. som f.eks. bookingbureauer, jernbaner og hoteller m.fl.
 • At nogle af vores databehandlere kan være beliggende udenfor EU/EØS, men alle med lovligt overførselsgrundlag.
 • At vi har modtaget personoplysninger fra dig selv og eventuelt fra offentligt tilgængelige kilder.
 • At vi kun beholder dine personoplysninger så længe de tjener et formål i forhold til din rejse og så længe vi er forpligtet til at opbevare dem af hensyn til lovgivning og andre regler.


Før rejsen: Vi behandler almindelige kontaktoplysninger for at kunne kontakte dig og give dig et tilbud. Ved bestilling og godkendelse af rejsen skal vi bruge din fødselsdato og i visse tilfælde pasnummer.

Efter rejsen:

1) Kort tid efter rejsens afslutning slettes de personoplysninger, samt andre oplysninger som ikke er nødvendige for at kunne identificere dig i op til 3 år efter rejsens afslutning. Kunden beholdes i systemet med kontaktoplysninger, samt booking (informationer om den købte rejse). Der er lovgivning om, at en rejsekunde kan stille krav til rejsebureauet i 3 år efter en rejse er afsluttet. Derfor skal vi være i stand til at kunne identificere dig som kunde inden for denne periode.

2) 3 år efter rejsens afslutning slettes resten af dine data i booking systemet, f.eks. navn, mail, tlf. og adresse. Selve bookingen / info om rejsen må gerne beholdes i systemet, uden kundens navn/personoplysninger.

 3) 5 år efter rejsens afslutning, slettes dine data i Økonomi systemet, jf. bogføringslovens pligt om at gemme oplysninger i 5 år.Vi anvender ikke personprofilering til at træffe automatiske afgørelser.

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

 • Du har ret til indsigt og berigtigelse, dvs. du kan når som helst anmode om at se dine persondata og berigtige/opdatere oplysningerne.
 • Du har ret til at anmode om sletning, dvs. du kan få dine personoplysninger slettet, medmindre vi af regnskabsmæssige eller juridiske årsager skønner, at det er nødvendigt at beholde dem i en længere periode. Oplysningerne slettes senest, når eventuelle formueretlige krav er forældet.
 • Du har ret til begrænsning af behandling, dvs. du kan styre eventuel begrænsning af behandlingen.
 • Du har ret til indsigelse, dvs. du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.
 • Du har ret til at få overført oplysninger (dataportabilitet). Det betyder, at du til enhver tid kan hente eller få tilsendt oplysninger.


Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.Klage til Datatilsynet. Hvis du ønsker at klage, vil vi selvfølgelig være glade for, at blive orienteret og gøre hvad vi kan for at gøre dig tilfreds, men du er altid berettiget til at klage direkte til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, Tlf. 3319 3200 eller e-mail dt@datatilsynet.dk, se evt. mere på www.datatilsynet.dk.